Certificaat Voedselproductie

CERTIFICAAT VOEDSELVEILIGHEID

Geruba Chocolade garandeert met dit certificaat de voedselveiligheid die door de overheid is vastgesteld. Deze regels zijn gebaseerd op Europese wetgeving, die stelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens HACCP-beginselen moeten werken.

De Stichting Voedsel Veiligheidsinspectie Wageningen heeft Geruba Chocolade onlangs als „ Zeer goed” betiteld. Alle processen en producten zijn conform kritische stappen voor de bereiding van brood- en banket en andere bakkerijproducten besproken en doorlopen.